headerbilde
headerbilde
headerbilde
headerbilde

Spillet om norsk natur er rigget for nedbygging (rapportlansering og debatt)

Hvorfor reagerer miljøbevegelsen så sterkt på at toneangivende politikere åpner for å endre på Stortingets vedtatte vassdragsvern?

27.01.2022 – kl 8.30-9.30 på Kulturhuset, Youngs gate 6, Oslo og facebook.com/tidsskriftetpan

Tenk deg om en fotballdommer i mangel på linjedommer, video og selvtillit nesten aldri blåste i fløyta når det ene laget gjorde hands eller kom i offside. Utfallet av kampen ville være gitt. Sånn ser det altfor ofte ut når norsk natur kommer i konflikt med andre interesser – og oftere enn i våre miljømessig mest sammenlignbare naboland Sverige og Finland. Der får flere arter og naturtyper vern, strandsonen og andre viktige naturområder blir bebygd mindre og ikke minst blir naturen til sjøs tatt mer hensyn til.

Det er noen av funnene i den nye rapporten «En stemme for naturen: slik kan vi forbedre naturens rettssikkerhet i Norge» skrevet av dr. Esmeralda Colombo og utgitt av Tankesmia Pan og Foreningen Grunnloven § 112. Du kan lese et sammendrag her (og engelsk sammendrag her).

Vi lanserer rapporten med påfølgende debatt på Kulturhuset i Oslo mellom:

  • Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet
  • Ola Elvestuen (V), medlem av Stortingets energi- og miljøkomité
  • Mani Hussaini (Ap), medlem av Stortingets energi- og miljøkomité

Registrer deg her innen 25. januar for å delta på arrangementet på Kulturhuset.

Arrangementet blir strømmet på facebook.com/tidsskriftetpan og lagt ut i opptak her.

En stemme for naturen