headerbilde
headerbilde

Om Tankesmia Pan


Tankesmia Pan er en forening som har som mål å skape en bedre dialog om konfliktfylte miljøsaker og løfte opp saker i offentligheten som vi mener er for lite kjent eller hvor kunnskapen er mangelfull. Vi inviterer motparter til konstruktiv meningsutveksling og kunnskapsdeling. Målet er ikke å komme til enighet, men å skape et trygt rom der det er høyt under taket for uenighet og kunnskapsoverføring.

Vi er uavhengige av partipolitikk, men ikke upolitiske. Våre aktiviteter varierer fra artikkelskriving, workshops, seminarer, foredrag, kunnskapsoverføring, sosiale medier og offentlig debatt. Pan jobber gjerne i samarbeid med andre aktører.

Pans bakgrunn
Pan startet i august 2018 som nettmagasinet Harvests arena for politisk debatt. Bak Pan har foreningen Tankesmia Pan stått. Bidragsytere til magasinet har løftet den offentlige debatten om et vidt spenn av ulike miljøsaker.

Pans mål er å skape en bedre dialog om konfliktfylte miljøsaker og løfte opp saker i offentligheten som er for lite kjent eller hvor kunnskapen er mangelfull.

Pressekontakt

Espen Mortensen 6114

Malin Jacob

90131416