Styre og kontaktpersoner


Espen Mortensen 6114

Malin Jacob (styreleder)

Malin Jacob er fagleder i den marine kompetansebedriften SALT Lofoten, og jobber til daglig med å ta vare på hav og kyst. Hun har lang fartstid fra miljøbevegelsen, og er medlem av partiet SV.

DSCF5823

Tor Punsvik (styremedlem)

Tor Punsvik er utdannet naturforvalter med 40 års erfaring fra miljøforvaltningen. Han har bred erfaring fra et livslangt engasjement i miljøbevegelsens organisasjoner og har skrevet en rekke bøker om naturforvaltning. Han sitter i redaksjonen til Villreinen, i styret til La Naturen Leve og i SVs miljøpolitiske utvalg for Agder.

IMG 0513

Wanda Marcussen (styremedlem)

Wanda er doktorgradsstipendiat i miljø- og klimahistorie ved Universitetet i Oslo, der hun er særlig interessert i energiregimer, maritim historie og forvaltning og klimatilpasning i tidligere tider, hovedsaklig Den lille istiden. Hun har erfaring som kommunikasjonsrådgiver, skribent, arbeid med kulturarv og som bærekraftsrådgiver i konsulentselskap.

Screenshot 2024 04 24 at 07 07 45

Jarle Fagerheim (styremedlem)

Jarle er utdannet informatiker og kirkemusiker, og jobber til daglig som programvareingeniør. Han er spesielt interessert i skjæringspunktene mellom grønn politisk økonomi og liberal-konservativ tenkning. Han har tidligere hatt sentrale verv i Miljøpartiet De Grønne og medlem av Senterpartiet, men er i dag partiløs.