headerbilde
headerbilde
Arrangement

Spillet om norsk natur er rigget for nedbygging

Hvorfor reagerer miljøbevegelsen så sterkt på at toneangivende politikere åpner for å endre på Stortingets vedtatte vassdragsvern?
Artikler
alt

Hvorfor skulle dette bli et klimavalg?

I vår iver etter å formidle klimavitenskap, har MDG og andre "grønne" partier glemt noen fakta om hvordan vi mennesker er skrudd sammen.

Arrangementer
27.01.2022 – kl 8.30-9.30 på Kulturhuset, Youngs gate 6, Oslo og facebook.com/tidsskriftetpan

Spillet om norsk natur er rigget for nedbygging (rapportlansering og debatt)

Hvorfor reagerer miljøbevegelsen så sterkt på at toneangivende politikere åpner for å endre på Stortingets vedtatte vassdragsvern?

Rapport

Bløffen om biodrivstoffet

Biodrivstoff er hovedårsaken til at de rapporterte klimautslippene fra norsk veitrafikk nå er de laveste på 20 år. Stemmer det med virkeligheten? Denne rapporten setter et kritisk søkelys på temaet, ved å se nærmere både på norsk forbruk av flytende biodrivstoff og politikken for å fremme biodrivstoffet.
Ny rapport

Økonomien etter pandemien

Én ting er sikkert: Det er blitt lettere å leve gode liv med mindre reising i det daglige. Hva vil det bety for hvor og hvordan vi bor, jobber og handler?

Den grønne tankesmia

Vi skal bli tankesmia for alle dem som mener en grønn-grå politisk akse, på tvers av den rød-blå, blir stadig viktigere i det politiske landskapet. Det handler om å skape arenaene for samarbeid på tvers av partigrenser som ellers blir tvunget inn i et rød-blått spekter.