Den grønne tankesmia

Vi skal bli tankesmia for alle dem som mener en grønn-grå politisk akse, på tvers av den rød-blå, blir stadig viktigere i det politiske landskapet. Det handler om å skape arenaene for samarbeid på tvers av partigrenser som ellers blir tvunget inn i et rød-blått spekter.

Artikler
alt

Å forby snop i skolen er lettvint og utdatert

Ta en kronikk om «nettbrett» og «mobil» i skolen, bytt ut ordene med «snop» og «brus», erstatt «digitalisering» med «ernæring», så får du omtrent denne teksten.

Rapport

En stemme for naturen: slik kan vi forbedre naturens rettssikkerhet i Norge

Hvorfor er Norge blitt en nordisk sinke i å ta vare på naturen? I vårt land er det mindre forutsigbarhet, mer vilkårlighet og dermed mer rom for at det er makta som kan rå når naturen kommer i konflikt med andre interesser. Denne rapporten analyserer hvorfor det er slik og hva som kan gjøres med det.
Ny rapport

Økonomien etter pandemien

Én ting er sikkert: Det er blitt lettere å leve gode liv med mindre reising i det daglige. Hva vil det bety for hvor og hvordan vi bor, jobber og handler?

Den grønne tankesmia

Vi skal bli tankesmia for alle dem som mener en grønn-grå politisk akse, på tvers av den rød-blå, blir stadig viktigere i det politiske landskapet. Det handler om å skape arenaene for samarbeid på tvers av partigrenser som ellers blir tvunget inn i et rød-blått spekter.