Den grønne tankesmia

Pan er arenaen som skal bidra til å møte Norges inngåtte klima- og naturforpliktelser. Nødvendig innsats vil kreve god mobilisering på tvers av skillelinjer. Vi skal invitere motparter til konstruktiv meningsutveksling og konfliktløsning der det har oppstått fastlåste problemstillinger. Dette gjør vi ved å løfte nødvendig kunnskap, og ved å skape nødvendig dialog gjennom egenutviklet metodikk.

Artikler
alt

Kjernekraft – luftslott eller klimaløsning?

Er det på tide å tenke nytt om en utskjelt energiform? Eller gjelder fortsatt de gamle sannhetene om kjernekraften?

Rapport

En stemme for naturen: slik kan vi forbedre naturens rettssikkerhet i Norge

Hvorfor er Norge blitt en nordisk sinke i å ta vare på naturen? I vårt land er det mindre forutsigbarhet, mer vilkårlighet og dermed mer rom for at det er makta som kan rå når naturen kommer i konflikt med andre interesser. Denne rapporten analyserer hvorfor det er slik og hva som kan gjøres med det.
Ny rapport

Økonomien etter pandemien

Én ting er sikkert: Det er blitt lettere å leve gode liv med mindre reising i det daglige. Hva vil det bety for hvor og hvordan vi bor, jobber og handler?

Den grønne tankesmia

Pans mål er å skape en bedre dialog om konfliktfylte miljøsaker og løfte opp saker i offentligheten som er for lite kjent eller hvor kunnskapen er mangelfull.