Rapporter


En stemme for naturen: slik kan vi forbedre naturens rettssikkerhet i Norge


Hvorfor er Norge blitt en nordisk sinke i å ta vare på naturen? I vårt land er det mindre forutsigbarhet, mer vilkårlighet og dermed mer rom for at det er makta som kan rå når naturen kommer i konflikt med andre interesser. Denne rapporten analyserer hvorfor det er slik og hva som kan gjøres med det.

Økonomien etter pandemien


Én ting er sikkert: Det er blitt lettere å leve gode liv med mindre reising i det daglige. Hva vil det bety for hvor og hvordan vi bor, jobber og handler? Vi følger domino-rekka fra videomøter til eiendomspriser.

Bløffen om biodrivstoffet


Biodrivstoff er hovedårsaken til at de rapporterte klimautslippene fra norsk veitrafikk nå er de laveste på 20 år. Stemmer det med virkeligheten? Denne rapporten setter et kritisk søkelys på temaet, ved å se nærmere både på norsk forbruk av flytende biodrivstoff og politikken for å fremme biodrivstoffet.

Sirkulær eller sakte økonomi?


Økonomien skal bli «sirkulær» og «avfall er ressurser på avveie». Men har vi i farten glemt å få varene våre til å vare lenger? Denne rapporten undersøker hva som hindrer oss i å sakke på tempoet i utskiftingen av klær, telefoner og andre varer – og hvordan vi kan gjøre noe med det.

Oljefondet og etikk


Oljefondet er verdens største enkelteier av aksjer. Hvordan kan vi best bruke denne makta til å gjøre verden bedre? Det er spørsmålet Pan har stilt et knippe norske og internasjonale eksperter på finans, politikk og etikk.