headerbilde
headerbilde

Om Tankesmia Pan


Pan startet i august 2018 som nettmagasinet Harvests arena for politisk debatt. Bak Pan har foreningen Tankesmia Pan stått, med formål å bidra til grønn politisk tenkning i Norge, basert på økologisk tankegang, sosial rettferdighet, ikkevold, grasrotdemokrati og respekt for mangfold.

Mens vi har holdt på, har skolestreiker, ekstremvær og stadig nye rapporter om klima og natur løftet grønn tematikk i tradisjonelle medier. I takt med det har vi villet gå dypere til verks. Det siste året har vi gradvis lagt mer ressurser inn i artikkelserier, om bl.a. biodrivstoff, oljefondet og «sirkulær økonomi». I fjor leverte Tankesmia Pan sin første høringsuttalelse (om oljefondet).

Nå tar vi steget fullt ut til å bli den grønne Tankesmia Pan.

Så hvordan smir vi grønne tanker?

Vi skal bli tankesmia for alle dem som mener en grønn-grå politisk akse, på tvers av den rød-blå, blir stadig viktigere i det politiske landskapet. Det handler om å skape arenaene for samarbeid på tvers av partigrenser som ellers blir tvunget inn i et rød-blått spekter: Knut Arild Hareide har treffende kalt SV for «KrFs humanetiske fetter». I norske kommunestyrer i dag er Sp og MDG ofte nære allierte. De felles radikale grasrotrøttene til både Venstre og Rødt merkes godt i mange enkeltsaker. Og i de andre partiene er det stadig flere som ser at et ekte grønt skifte ikke kan skje uten at de legger bak seg ideologisk bagasje. Men hvor er de nasjonale møteplassene for dem i dag?

Tankesmia Pan er for alle som mener en grønn-grå politisk akse, på tvers av den rød-blå, blir stadig viktigere i det politiske landskapet.

Tankesmia Pan skal bli arenaen der folk i alle partier kan møtes for å snakke med innestemme for å utvikle nye tanker basert på ett premiss: At menneskenes behandling av klima, natur og miljø er vår tids mest grunnleggende utfordring – og at det gir føringer for alle politikkområder.

Med det vil vi komplettere miljøorganisasjonene på to måter: For det første skal Tankesmia Pan bry seg om sakene de ikke løfter, men som er strategisk viktige for et virkelig grønt skifte. Det kan være saker som til dels faller mellom stoler (f.eks. at det er mye dyrere og vanskeligere å bruke rettsvesenet for å forsvare natur og miljø enn i våre naboland), eller som ikke ennå har en grønn «etikett» (f.eks. demokratisk eierskap i næringslivet).

For det andre skal Tankesmia Pan bli den trygge arenaen der den grønne leiren kan være «djevelens advokat» overfor hverandre og gjøre politikkforslagene best mulig før de lanseres. Ett eksempel er momsfritak for reparasjoner – som er blitt det tydeligste politiske forslaget for å hjelpe reparatørene: Pans artikkelserie høsten 2020 løftet fram at det finnes atskillig mer målrettede grep for å få til det.

Vil du være med på laget? Uansett om det er ideer, tid eller penger du vil dele, og uansett om du er privatperson eller representerer en organisasjon, ta kontakt!

Pressekontakt

Espen Mortensen 6114

Malin Jacob

90131416