headerbilde
headerbilde

Alt du trenger å vite om mobilfri skole i Frankrike

Loven var som i Norge – skolene kunne velge å forby. Nå blir det motsatt: Mobilen blir forbudt med mindre skole og lærer bestemmer noe annet. Argumentene er stort sett kjente, men i tillegg er franskmennene bekymret for mobilstråling.

30.04.2021 / Cristina Mihai

Den franske nasjonalforsamlingen vedtok 30. juli en lov som forbyr bruk av mobiltelefon i grunnskolen. Loven trår i kraft allerede når skoleåret starter i september. Videregående skoler står fritt til å velge om et forbud er hensiktsmessig.

Om skribenten

Cristina Mihai kjenner Frankrike godt, jobber til daglig i Norges forskningsråd og er engasjert i Oslo Kooperativ, et medlemseid samvirke for miljøbevisst matproduksjon og bærekraftig, direkte handel.

Skole Clio Wikimedia Commons CC BY SA 3 0 mtime20180815082044 | Clio / Wikimedia Commons (CC BY SA 3.0)

President Emmanuel Macron har vært veldig engasjert i denne saken og lovet et nasjonalt forbud i valgkampen i fjor. Utdanningsministeren Jean-Michel Blanquer er fornøyd med loven. Han sier til Huffington post at dette er en lov som er "nødvendig i den IKT-revolusjonen vi er midt i."
Blanquer forsvarer forbudet med at "det å være åpen for ny teknologi betyr ikke at vi må akseptere den i all slags bruk. Vi alle kjenner de dårlige effektene av mobilbruk: nettmobbing, skjermavhengighet, bruk av porno."
Loven forbyr alt utstyr som kan være koblet til internett, som mobil, iPod, iPad eller smartklokke. Det gjelder både i klasserommet og i skolegården. Men loven åpner for at mobilen kan brukes til pedagogiske opplegg hvis læreren velger det.

Skoleeierne hadde allerede mulighet til å forby mobilen siden 2010 da loven åpnet for forbud mot mobiltelefon i all undervisning og på alle steder spesifisert i ordensreglementet til den enkelte skole – litt som i Norge.
Den nye loven snur altså forholdet mellom hvor det er forbudt og hvor det er tillatt med mobil: Nå får ikke skoleeierne lenger ansvaret for å forby mobilen ved å lage regler og spesifisere alle stedene man ikke kan bruke mobilen. De må eventuelt bare spesifisere når og hvor det er lov å bruke denne.
Argumentene for totalforbud er oppmerksomheten blant elevene, støy i klasserommet, læringsutbytte, utseendepress, utelukking, ensomhet, nettmobbing, men også helserisiko ved stråling. I 2010 var hovedårsaken til loven som åpnet for mobilforbud nettopp bekymringen for mobilstråling, og loven kom som en del av et større nasjonalt miljøengasjement.

Opposisjonen mener loven ikke kommer til å endre noe. De mener den er "ubrukelig" og "hyklersk" eller et "enkelt PR-stunt " ifølge radiokanalen FranceInfo. Hovedkritikken er at muligheten for å regulere bruken av mobiltelefonen i klasserommet allerede fantes.
Andre kritikere mener loven ikke sier noe om hvordan den skal gjennomføres og hvilke sanksjoner som kan brukes. Kan lærerne ta mobilen fra elevene? Eller skal de levere den inn når skolen starter og få den tilbake ved skolens slutt? Det finnes mange spørsmål om den praktiske organiseringen som myndighetene må forte seg med å finne svar på. Utdanningsdepartementet lover en plan for dette i slutten av august.
Partiet til president Macron (En marche) hadde fremmet et forslag om at forbudet også skulle gjelde lærerne, fordi de skal være "eksempler for elevene". Forslaget ble inntil videre fjernet av partiet fordi det ikke var godt nok utarbeidet.

Pan

Pan er et tidsskrift for grønn politisk debatt og refleksjon som publiseres i samarbeid med Harvest. Mer om Pan