Vil garantert minsteinntekt bli velferdsstatens svar på pandemien?

Våren 2020 trillet det inn 360 000 nye søknader om dagpenger hos Nav. Velferdsordningene plukket opp de fleste, men det var også mange som ble stående på utsiden - mange av de svakeste. Depresjonen på 30-tallet startet prosessen som førte til folketrygden - nærmere 40 år senere. Vil pandemien få ballen til å rulle for forslag om en garantert minsteinntekt, og hvordan kan den i så fall utformes?

16.02.2021 – Webinar

Se opptak av webinaret her.

Innledere:

Hege Moen er veileder innenfor de helserelaterte fagområdene ved NAV Nesodden. Hun beskrev i 2020 Civita-notat 12/2020 en modell for garantiinntekt. Moens modell ble diskutert på et eget seminar ved OsloMet i mars 2020, med flere velferdsforskere til stede.

Laila Khateeb Wallin er leder for NAV i Frogn og har 13 års erfaring som både veileder, mellomleder og leder for ulike fagområder, avdelinger og enheter i NAV.

Georg Espolin Johnson er lege og idéhistoriker med lang erfaring som rådgivende lege i NAV og dommer i Trygderetten. Han har skrevet og foredratt om legerollen og trygdens utfordringer knyttet til uklare definisjoner av sykdoms- og helsebegreper.

Arrangementet er del av en serie artikler og webinarer om økonomien etter pandemien og arrangeres av Pan og Rethinking Economics Norge.