Hvordan skrur vi sammen økonomien etter pandemien?

Pandemien har akselerert digitaliseringen. Framtidas kontorarbeid vil trolig ligge et sted mellom hjemmekontor og kontorfellesskap, med potensiale for kortere reisetid og høyere produktivitet. Vi vil i større grad holde oss i tettstedene vi bor i - og kanskje blir det mindre attraktivt å bo sentralt?

15.03.2021 – Webinar


Se her opptak av samtalen om endringene i hvor og hvordan vi vil bo, jobbe og handle etter pandemien, med Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO, Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, og Eivind Hoff-Elimari, styreleder i Tankesmia Pan (ordstyrer).