Hvordan kan vi bedre naturens rettssikkerhet?

17.08.2021 – Tid og sted: Kl 15-16, SALT avd. Arendal (Torvet 1B, inngang fra Strandgaten 1, 2. etg.) og Zoom (https://us02web.zoom.us/j/88107102301)

Norsk natur og dyrka mark fortsetter å sprenges, asfalteres og bygges ned på initiativ fra både private utbyggere, kommuner og stat. Vernestatus og naturmangfoldloven er barrierer som tilpasses ved behov. Konsulentrapporter for konsekvensutredninger viser seg å overse viktige naturkvaliteter. Utbyggingssaker skaper stor strid, men ender sjelden i retten. Gjør de det, er det vanligvis utbygger som vinner.

Kort sagt: Mye tyder på at norsk natur har liten rettssikkerhet i møte med økonomisk sterke interesser. Hva er viktigst for å bøte på det?

Velkommen til paneldebatt mellom

  • Maria Berg Reinertsen, journalist i Morgenbladet, samfunnsøkonom og forfatter
  • Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet
  • Per Olaf Lundteigen, stortingsrepresentant, Senterpartiet
  • Arne Nævra, stortingsrepresentant, SV

Ordstyrer: Eivind Hoff-Elimari, styreleder, Tankesmia Pan

Følg debatten på Zoom og still spørsmål her.